Apostag

Rotunda romja

 A település kör alakú templomát román stílusban, 950 körül építhették a régészeti feltárások alapján. A kora Árpád-korban templomot a tízenként apostol tiszteltére szentelték fel. Valószínű, hogy a település is erről kapta a nevét. Az idők folyamán a rotundát bővítették, a falai vastagok, nem túl magasak lehettek. 1318-ban zsinatot tartottak itt a főpapok. A politikai témájú gyűlésen az érsekség és a papság jelentős része is részt vett. A zsinaton a főpapság Károly Róbert ellen fordult. Az okok között van a papi birtok megadóztatása, vagyonuknak egy részének elkobzása. A betöltetlen egyházi tisztségek élére, a király a saját rokonait ültette. A mozgalmuk élére több érsek is állt. A település a török korban elnéptelenedett a templom is pusztulásnak indult. Azonban 1764-ben még felújították, majd 1806-ban a köveiből a református templomot emeltek. Jelenleg a rotunda maradványát a Bajcsy- Zsilinszky utcában, a református templom mellet láthatjuk.

Apostag

« Bács-Kiskun megye