Szeged-Alsóváros

Havas Boldogasszony Római katolikus templom

Hazánk egyik legősibb ilyen jellegű épületegyüttese látható Szeged- Alsóváros részén. A gótikus templom alapjai és elődje egy Árpár-kori ispotálytemplom volt. A pontos építési idejét nem tudjuk, viszont ennek a felhasználásával a 13. században kezdték építeni késő román stílusban. Később, a 14. század folyamán újabb bővítés következett, ekkor a háromhajós csarnoktemplom készült el. A támpilléreket a 15. században, majd a 16. század elején a ferencesek a régi kórust és a szentélyt átalakították és megnagyobbították. Ezzel egy időben épült a torony és a templom sekrestyéje. Az épület felszentelése 1509. augusztus 5-én volt, Havas Boldogasszony tiszteletére a római Santa Maria Maggiore követően. A török hódoltság idején a templomot engedélyek és adók fejében a ferencesek karban tudták tartani, így nem pusztult el. II. József a rendet rövid időre felszámolta ekkor a rendház és a templom hanyatlásnak indult. A jelentős műemlék 2003-ban lett 500 éves. A torony megrepedt nagy harangját, az úgynevezett Paprikaharangot a hívek adományából 2005 július 9-én újracserélték.

« Csongrád megye