Dunaújváros

Római ikerház romok

A katonai tábortól délnyugatra  található a Intercisa polgári településrésznek egyetlen helyreállított lakóháza az 1971-es feltárást követően. A négyzet alakú és száraz kőalapozású ház felmenő falai is kőből lehettek. Az épületet egy fal nagyjából két szimmetrikus részre osztotta fel. Mind a két rész előtérből és valószínű, hogy kővel burkolt folyosóból nyílt. Az egyik szóba lehetett a hálórész, a mások a konyha. A konyhában kialakított félköríves tűzhely nem csak a főzésre, hanem a ház falának a melegítésére is szolgált. Az elvezető füstcsatornát vezették a ház falán keresztül, mely így fűtésre is szolgált. A ház pusztulását a 259-260 tájékán bekövetkezett kelta barbárt betörés pusztította el. A feltárás során gazdag leletanyag került elő, érmék, freskók, és stukkótöredékek. A romokat a lakótelepen a Római körút és a Domanovszki Endre tér kereszteződésénél láthatjuk.

Dunaújváros, Római ikerház romok

« Fejér megye