Tiszaderzs

Domokos rendi templomrom
A település minden bizonnyal a 13. század előtt is lakott volt, erre utalnak a feljegyzések és a templom megléte is. A Tisza és a környékbeli igen jó minőségű talaj, erdő, szántó a korai emberek számára megélhetést és védelmet nyújtott.  A honfoglalást követően a Tomaj nemzetség birtokai között szerepelt, a 13-14.században pedig a a Tomaj mellett a Szalók nemzetségek birtokolták. A 13. században itt lehettet birtokai a Derzsy családnak. A 14. században a Kun, a Pásztói és a Losonczy család rendelkezik a faluban birtokkal. A terület Szolnok eleste után 1552-ben került a törökök kezére azonban itt több település is létezett, mint Cserőköz.. Derzs lakossága a tatárok 1566-os betörésekor elmenekült, de 1571-ben már 20 házát és templomát említi az összeírás. A falu református lelkészeinek névsora 1646-tól ismert, noha a falut a török kiűzésekor és a Rákóczi-szabadságharc idején többször elpusztították. A falut 1711-12-ben a népesítik be végleg. A gótikus templom valószínű, hogy már 1200-ban állt. A homlokfal íves kapuja és az északi fal kis része őrzi az Árpád-kori téglaépítészet emlékét. A templomnak épült téglaépületet a feljegyzések szerint az 1706-os  Bussy-Rabutin-féle hadjárat idején égették fel. Jelenleg a település központjában látatjuk a megmaradt romokat.

« Jász-Nagykun-Szolnok megye