Tar

Tar Lőrinc udvarháza
A templom feletti dombon látható az udvarház megmaradt romja. A család egy 1356-ban keltezett oklevél szerint már a településen kiépítették uradalmukat. A feltárások alapján a családtagok udvarházban laktak, mely erődített volt. A 14. során a Rátót nemzetség Tari ága sorra szerezte birtokait. Tari Lőrinc Zsigmondhoz való hűsége miatt a királytól egyre nagyobb tisztséget kapott. Az 1426-os halála után az örökös Tari György volt. Az ő halála után, ami 1472-ban következett be a birtokot öröklő Kompolthy és Országh családra szállt. A templom és az udvarház is a törökök idején pusztult el. Az 1569-es feljegyzések szerint az udvarházról mint lerombolt erődről emlékeznek meg. 

« Nógrád megye