Bátaszék

Cikádori apátság

A mintegy 60 méter hosszú kolostor maradványait a mai plébániatemplom mellett láthatjuk. II. Géza alapította az első magyar cisztercita rendház hazai kolostorát 1142-ben. Méreteit tekintve nem csak Tolna megye legnagyobb szentélye volt, hanem országos szinten is kiemelkedő helyet foglalt el. A történelmi idők ezt az apátságot sem kímélték, első ízben a tatárok dúltak a környéken, amikor szinte teljesen elpusztult, és az újraépítés is nehezen indult meg. Később már nem érte el az eredeti méreteit, de még a 14. században is működött. Végleges hanyatlásnak akkor indult mikor a bencés szerzetesekkel telt meg a kolostor. Feltehetőleg a török hadak elől menekültek az ország délebbi résészről, ekkor már bencés apát került az élére. A török időkben erőd jelleget is adtak neki, de a pusztítást nem kerülte el. Valter Ilona régészeti feltárásokat végzett 1994-1996 között, ekkor kerültek elő az eredeti apátság alapfalai. 2001. augusztus 20-án a konzervált és feltárt romokat is átadták a látogatóknak számára.

Bátaszék

« Tolna megye