Resznek

Resznek, Földvár

A település okleveleinkben már 1282-ben említették a nevét „Reznuk” alakban. Amely az 1320-as években a Csabi nemzetség birtoka a Rezneky ágából származó II. Herbordé lett.
Várat feltehetően Herbord építhette fel az oklevelek tanulsága szerint. A család birtoka a század végéig, majd 1403-ban Zsigmond király Egerváry Miklós fiának Mihálynak adományozta, aki egyben a vár erősítésére és átépítésére is kapott engedélyt. Az elhanyagolt, romos vár helyén ő építette fel újra a várat. A várat elsőként egy 1426-ban kelt oklevél említi „castrum Reznek” néven.
A vár feltehetőleg a török hódoltság idején pusztult el, és már a későbbiekben nem játszott szerepet. A kis mocsárvár sáncai, maradványai Resznek külterületén található, a Nagy-völgyi és a  Szentgyörgyvölgyi patakok között.   

« Zala megye