Szt. Péter-templom

A Csalogány utca 7. szám udvarába a bejutás nem egyszerű. Sajnos szigorúan van őrizve egy biztonsági cég által, no nem a romok, azok csak a szenvedői egy állami szerv ottlétének. Ha a környékbeli lakót nem találunk, aki kedvesen beenged akkor a fényképezés és megtekintés az utcáról maradhat.
Szerencsére a kerítésen keresztül is látható a romok egy része. No, de inkább fogalakozunk a történelmével egy picit. A Duna mellett a budai részen egy kis település létesült, Szentpéternek vagy Szentpétermártírnak nevezték. A falu a nevét plébániatemplomáról kapta, amelyet 1257 előtt emeltek, az 1253-ban szentté avatott domonkos rendi Szent Péter vértanú tiszteletére. Valószínű, hogy a tatárjárás utáni időkben telepedtek le a környéken. Egy 1441-ben kelt oklevél leírása már a település határvonalait is ismerteti, tehát önálló területtel és birtokrésszel rendelkezett. Egyhajós, nyolcszög három oldalával záródó gótikus szentélyű templom volt. A 15. században részben átépítették, részben pedig az eredetire új falakat húztak fel, melyen megnagyobbították a templomot keleti irányban. A 16. században még vasártatási joga is volt a településnek. Később a török időkben dúlt harcok során a templom elpusztult.

Szt. Péter-templom

« II.kerület