Ercsi

Szt. Miklós monostor

A település belterületén, a Templom téren áll az egykori Szent Miklós monostor előkerült köveiből összerakott emlékmű.
A Dunán átkelve a bal parton Tamás nádor Szent Miklós tiszteletére építetett bencés monostort, feltehetően 1166-ban, és itt temették el 1186-ban.Az első hivatalos említést egy 1233-ban keltezett oklevélben találjuk ekkor „Ercz” néven említik Ercsit. IX. Gergely a pápai tulajdonban lévő monostort a karthauziaknak adományozat 1238-ban. A tatárjárás után a toplicai monostor filiája lett. Ezt követően több alakalommal bővítették, átalakították. A háromhajós temploma egy kereszthajóval bővült. A 13. század folyamán már apátságként szerepel, melyet elsőként a bencések, majd a ciszterciták vették birtokukban. A apátság népszerű volt az Árpád-házi királyaink köreiben is. A hanyatlása a tartárok után, majd a törökök idején indult meg. Az apátság megsemmisült, a lakosság elmenekült

« Fejér megye