Komárom

Csillag erőd

 

 

A Csillag erőd a komáromi erődrendszer legkisebb tagja. Jelenleg nem látogatható, zárt kapukat találtunk. Az számomra nem derült ki, de valami raktárként használatos. A Csillag erőd az Öregvár keleti bástyájával szemben fekszik. Pállfy Miklós főkapitány vezetésévek kezdték építeni 1568-ban. Az erőd célja volt, hogy a központi erdőrendszert védje, többek között a török hadaktól. A Csillag alakján befelé nyitott négy ütegállás adja, melynek külső részét kövekkel erősítették meg. Az erődöt körbe vizesárok védi. A hajózási útvonalat ellenőrzés alatt tartsa, támaszpontot nyújtson a támadó, garázda portyáktól. A törökök kiűzése után az 1848-as szabadságharcokig, gyakorlati célja megszűnt, romos állapotba került, kihasználva nem volt. Azonban 1848 őszén Török Ignác vezetésével az erődrendszert felújítatta, és Komárom védelmének biztosítását látta el. 1849. október 2-án megtörtént az erődrendszer átadása az osztrákoknak. 1850 és 1870 között az erődöt újjáépítették. A Monarchia idején laktanyáként volt használatos. 1920 után lőszerraktárként funkcionált, a második világháború idején pedig a deportáltak gyűjtőhelyéül szolgált. A háborúk után szükséglakásokat alakítottak ki benne, később raktárnak használták. 

 

« Komárom-Esztergom megye