Bátonyterenye-Maconka

Szent István templom

Maconka jelenleg Bátonyterenye település része. A helységet a Rátót nemzetségbeli Verebi János, fia Marchanka lovag birtokot kapott a területen. Az 1265-ben keltezett oklevelek erre utalnak. Később a birtok Necpáli György tulajdonát képzete, aki Zsigmond király udvarmestere volt. Ezután 1390-es években átadta Maconkát Jolsvai Leusták nádornak.  Necpáli György a nikápolyi csatából soha nem tért haza, török fogságba esett. A templom a 13. század folyamán már felépült, fia György 1400 és 1427 között átépítette. Később a törökök idején elhagyatottá válik és romlásnak indul. Az egyházmegyei összeírás az 1684-ben már említést tesz róla. A kor szellemét idézve a barokk átalakítást nem úszhatta meg, de az újkori renoválási munkák során, a gótikus stílusjegyeket igyekezték megőrizni, és visszaállítani.

Szent István templom

« Nógrád megye