Solymár

Szarkavár

A várat ma már szinte belterületen találjuk, a Mátyás dombon, amit a város felől a Major utcán át lehet megközelíteni. Egy rövid sétával juthatunk fel a romokhoz a domb aljától. A falut IV. László uralkodása ideje alatt említik elsőként 1288-ban. A vár építési ideje 1355 után kezdődhetett el. Egyes források Drugeth Vilmost, más leírások Laczkfi Istvánt nádort nevezik a vár építtetőjének. A nikápolyi csatában, 1396. szeptember 25-én Luxemburgi Zsigmond vereséget szenvedett az Oszmán birodalom uralkodójával, I. Bajazidal szemben. A Laczkfi család is szembe szállt a királlyal. Azonban a hadjáratból hazatérő Zsigmond menlevéllel Kőrsöre hívta tárgyalni, ahol 1397. február 27-én a király hívei unokaöccsével meggyilkolták és a kíséretüket elfogták. A család birtokait elkobozták, így Solymár várát is. Zsigmond később a felségének Cillei Borbálának adományozta a birtokot. Az 1405-ös házasságkötésük alkalmából elsőként Óbudát, majd Solymárt is a királyné birtokai közé sorolhatjuk. Az tény, hogy a vár és környék fénykorát ekkor élte. Viszont 1420 után a vár jelentősége is csökkent a környékbeli családok hatalmaskodásai miatt. Erre utal az is, hogy egy magányos itáliai lovag 1435-ben egyedül foglalta el a várat. A birtok visszafoglalására a felhévizi és a csepeli konventet bízta meg. Borbála halálát követően több gazdája is volt a várnak. Itt lehet megemlíteni Hasburg Albert feleségét is Erzsébetet, aki 1442-ben oklevélben adja zálogba. Rövid ideig a Czudar család birtokába kerül, ezután Rozgonyi Simon egri püspök, később főkancellár tulajdonát gyarapítja. Az 1444. november 10-én elvesztett II Murád elleni várnai csatát követően megerősödött Garaiak kezébe került a terület, a várat 1455-ben kapta meg. A Garai család férfi ágának kihalása után Mátyás királyra szállt vissza a birtok 1481-ben. II. Ulászló 1496-ban egy csere folytán megszerezte Solymárt, Zólyom váráért. Ekkor feltehetőleg vadászkastéllyá történő átépítését megkezdte. A törökök Buda várának elfoglalásával Solymár vára is pusztulásnak indult. A falu elnéptelenedett, a vár romos állapotba került. Később a visszatérő lakosság a vár köveit széthordta és felhasználta.

Solymár

« Pest megye