Berhida

Erőd templom

 

A település központjában a Séd-patak partján láthatjuk a középkori templomot. Berhida már a XII században a veszprémi püspökség birtoka. Berhidát 1363-ban Berenhyda, 1366-ban Berenhyd, 1461-ben Berenhida néven említik, majd 1622-ben vált használattá a Berhida név. A falu első okleves említése szerint 1363-ban még püspöki településként van feljegyezve, valószínű, hogy ekkor már a templom is állt. Az építetője nem ismert, de egy kő faragványon a Hont-Pázmánok címre látható. A plébánia templomot a 16. században erőddé alakították át erre utal a mai napig látható köbök rakott falmaradvány. A fal vastagsága alig több mint fél méter, és magasságában is csak az alapok láthatóak, így nem tudni, hogy lőréssel el volt-e látva, avagy sem. Ennek ellenére a török dúlások idején pusztulásnak indult, így többszöri átépítésen esett át, utoljára 1759-ben. A feltárási munkák és falkutatás 1962-ben kezdték el.

 

"A kutatás során a hajó északi falán a legalsó vakolatré­tegen festésnyomokat, a szentély északi-keleti és keleti falán pedig bekarcolásokat találtunk. A festésnyomok miatt a hajó északi falán nem folytattuk a kutatást, a további feltá­rásra festőrestaurátor igénybevételével a helyreállítási mun­kák megfelelő szakaszában került sor. A szentélynek bekar­colásokat mutató falfelületeit a lehetőséghez képest telje­sen feltártuk, lefejtve a későbbi vakolat- és mészrétegeket. Itt a különféle figurális ábrázolásokon kívül neveket, évszá­mokat is találtunk, sűrű szövevényben.”

 

Jegyzetek:

Sz. Czeglédy Ilona -  Ágostházy László

Berhida Középkori Temploma

 

Berhida

« Veszprém megye